Uslovi prodaje

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.cvece-srece.comprihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI:

U ime Internet www.cvece-srece.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i izvršavanje isporuke cvetnih aranžmana i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice www.www.cvece-srece.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA PRILIKOM TRANSAKCIJE:

Unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama garantuje procesor platnih kartica, na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka podaci sa Vaše platne kartice nisu dostupni našem sistemu ni zaposlenima cvećare Cveće Sreće.

CENE PROIZVODA:

Cene na Internet stranici www.cvece-srece.com su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).

 

NAČIN PLAĆANJA:

Cvetni atelje Cveće Sreće Vam nudi mogućnost plaćanja isključivo platnim karticama na web Sajtu dok su Vam na adresi ateljea dostuni i drugi načini plaćanja.

 

REKLAMACIJE:

Cvetni atelje Cveće Sreće će uvažiti reklamacije na isporučeni cvetni aranžman samo ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave. Reklamacija će se uvažiti u slučaju da cvećara nije ispoštovala bilo koji ugovoreni deo narudžbine ili ukoliko je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu. Cvećara se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem roku, stoga budite slobodni da nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila.

POVRAT SREDSTAVA:

Ukoliko se desi da prilikom poručivanja dođe do greške, te uplatite više novca ili želite da otkažete porudžbinu, a već ste izvršili uplatu, refundiraćemo Vam uplaćeni novac u najkraćem mogućem roku.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS” 62/2014), stavom 2. iz člana 34. ovog zakona utvrđuje se sledeće: Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

 

PRAVO KUPCA DA OTKAŽE KUPOVINU:

Korisnik ima pravo da otkaže svoju porudžbinu ukoliko se desi da neposredno posle potvrde iste uvidi da je napravio grešku prilikom ubacivanja proizvoda u korpu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS” 62/2014), stavom 4. iz člana 37. ovog zakona utvrđuje se sledeće: Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

 

OPISI PROIZVODA:

Cvetni atelje Cveće Sreće nastoji da na www.cvece-srece.com sve proizvode opiše što je moguće tačnije. Takođe, radi unapređenja kvaliteta ponude, zadržava pravo izmene podataka koji se tiču cveća sadržanog u aranžmanima. Sve izmene postaju važeće danom objavljivanja na sajtu www.cvece-srece.com

Dostava cveća

Cvetni atelje Cveće Sreće svojim potrošačima pruža uslugu besplatne dostave cveća za uže područje Beograda, za gotove cvetne aranžmane sa sajta poručene putem online kupovine.

SIGURNA ISPORUKA CVEĆA:

Cvetni atelje Cveće Sreće će naručeni aranžman isporučiti na tačnu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke. Cvetni atelje Cveće Sreće zadržava pravo da cveće može isporučiti do 30 min. pre i do 30 min. posle željenog vremena naručioca.

Cvetni atelje Cveće Sreće će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca. Naručilac cveća može biti i primalac ako cveće naručuje za sebe. Ukoliko osoba kojoj treba uručiti cveće nije dostupna u naznačeno vreme, cvetni aranžman može primiti bilo koja druga osoba na adresi primaoca. Kada isporuči cveće, cvećara Cveće Sreće će naručioca telefonom obavestiti o izvršenoj dostavi, te u vreme naznačeno za dostavu naručilac mora biti telefonski dostupan da bi se moglo stupiti u kontakt u slučaju iznenadnih komplikacija tokom dostave. Ukoliko naručilac želi isporuku cveća institucijama kao bto su bolnica, kancelarija, škola, hotel itd. mora dati dodatne podatke - tačan naziv ustanove, adresa ustanove, telefon, broj sobe, sprat itd.

IZVRŠENJE DOSTAVE:

 

Cvetni atelje Cveće Sreće će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu cveća, no u dole navedenim

situacijama i ako se ne izvrši , dostava će se smatrati izvršenom:

- ako osoba kojoj se cveće šalje odbija da primi cvetni aranžman

- ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni

- ako primalac nije na navedenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica

  (sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cveće

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji.

Ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu cveća ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Povraćaj sredstava

Otkazivanje narudžbine možete izvršiti jedan dan pre naznačenog datuma za isporuku putem e-maila ili telefona naznačenih na kontakt stranici. Nakon što e-mailom ili telefonom inicirate reklamaciju, Cvetni atelje Cveće Sreće će potvrditi prihvatanje reklamacije na isti način kao što ste je inicirali.
U slučaju otkazivanja narudžbine povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog otkazivanja, CVETNI ATELJE CVEĆE SREĆE je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.